Санал асуулга

Танд аймгийн ИТХ-ын үйл ажиллагаа нээлттэй, ил тод байж чаддаг уу? (77 нийт санал)

 • Тийм
  28%
 • Үгүй
  61%
 • Сайн мэдэхгүй
  10%

Та сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгө үр дүнтэй зарцуулагдаж байна гэж бодож байна уу? (32 нийт санал)

 • Тийм. Үр дүнтэй зарцуулагдаж байна.
  28%
 • Үгүй. Үр дүн муу байна.
  71%