ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ИТХ-ЫН АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ИТХ-ЫН АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

"Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь" төслөөс санаачлан бүтээв. "Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь" төслөөс санаачлан бүтээв.

ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол


нийт 131

khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-05-31 867
Цэвэр агаар үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-05-31 685
Концессын зүйлийн гэрээ байгуулах эрх олгох тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-04-02 693
Худалдах хөрөнгийн жагсаалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулан баталж, худалдах доод үнийг тогтоох тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-03-30 439
Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээний тайланг дэмжих тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-03-30 435
Багийн төвүүдийн нэрсийг батлуулах тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-03-30 517
Журам батлах тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-03-30 468
Журам батлах тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-03-30 445
Хөрөнгө блансаас блансад шилжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-03-30 431
Төрийн өмчид хөрөнгө шилжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-03-30 478
Журам батлах тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-03-30 426
Эхийн алдар одон нөхөн олгуулах тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-02-23 449
Өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалт батлах тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-02-10 449
Худалдах хөрөнгийн жагсаалт баталж, худалдах доод үнийг тогтоох тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-02-10 462
Хөрөнгө акталж, данснаас хасахыг зөвшөөрөх тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-02-10 433
Төрийн өмчид хөрөнгө бүртгэхийг зөвшөөрөх тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-02-10 444
Төрийн дээд шагналд өргөн мэдүүлэх тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-02-03 497
Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-02-03 438
Хөрөнгө акталж, данснаас хасахыг зөвшөөрөх тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-02-03 463
Төрийн өмчид хөрөнгө бүртгэхийг зөвшөөрөх тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-02-03 458
Хөрөнгө блансаас блансад шилжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 743
261 / 35%
240 / 32%
110 / 15%
132 / 18%