ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ИТХ-ЫН АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ИТХ-ЫН АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

"Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь" төслөөс санаачлан бүтээв. "Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь" төслөөс санаачлан бүтээв.

ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол


нийт 131

khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-05-31 447
Цэвэр агаар үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-05-31 309
Концессын зүйлийн гэрээ байгуулах эрх олгох тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-04-02 321
Худалдах хөрөнгийн жагсаалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулан баталж, худалдах доод үнийг тогтоох тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-03-30 84
Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээний тайланг дэмжих тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-03-30 96
Багийн төвүүдийн нэрсийг батлуулах тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-03-30 124
Журам батлах тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-03-30 108
Журам батлах тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-03-30 95
Хөрөнгө блансаас блансад шилжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-03-30 93
Төрийн өмчид хөрөнгө шилжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-03-30 100
Журам батлах тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-03-30 84
Эхийн алдар одон нөхөн олгуулах тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-02-23 86
Өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалт батлах тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-02-10 90
Худалдах хөрөнгийн жагсаалт баталж, худалдах доод үнийг тогтоох тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-02-10 102
Хөрөнгө акталж, данснаас хасахыг зөвшөөрөх тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-02-10 87
Төрийн өмчид хөрөнгө бүртгэхийг зөвшөөрөх тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-02-10 96
Төрийн дээд шагналд өргөн мэдүүлэх тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-02-03 135
Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-02-03 93
Хөрөнгө акталж, данснаас хасахыг зөвшөөрөх тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-02-03 92
Төрийн өмчид хөрөнгө бүртгэхийг зөвшөөрөх тухай
khural.mn

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол

2021-02-03 92
Хөрөнгө блансаас блансад шилжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 761
350 / 46%
138 / 18%
147 / 19%
55 / 7%
71 / 9%