ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ИТХ-ЫН АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ИТХ-ЫН АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

"Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь" төслөөс санаачлан бүтээв. "Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь" төслөөс санаачлан бүтээв.

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын IX хуралдаан боллоо.

2022-12-05

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын IX хуралдаанд танхимд 36 төлөөлөгч, цахимаар 2 төлөөлөгч оролцож 92.6 хувийн ирцтэй хуралдлаа.
Хуралдаанаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэж шийдвэрлэлээ.
1. Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2022 оны хэрэгжилтийг хэлэлцэх тухай
2. Говь-Алтай аймгийн хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт хэлэлцэх тухай
3. Говь-Алтай аймгийн хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
4. Худалдах хөрөнгийн 2023 оны жагсаалт баталж, худалдах доод үнийг тогтоох тухай
5. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
6. Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын хэмжээг тогтоох тухай
7. Журам батлах тухай
8. Аймгийн 2022 оны төсвөвт тодотгол хийх тухай
9. Аймгийн 2023 оны төсвийг хэлэлцэн батлах тухай
10. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгоход санал өгөх тухай
11. Санал дэмжих тухай
12. Алтай хотын Цогц үйлчилгээний төв УТҮГ-ыг татан буулгах тухай
13. Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай
14. Нэрэмжит болгох тухай
15. Журам батлах тухай
16. Журам батлах тухай
17. Тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
18. “Нээлттэй Алтай” арга хэмжээ батлах тухай
19. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 2022 оны улсын үзлэг тооллогын дүнгийн тухай
20. Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
21. Хөрөнгө акталж данснаас хасах тухай
22. Улсын төсөвт болон аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газруудын 2023 оны үйлдвэр санхүүгийн төлөвлөгөө батлах тухай
23. Зөвшөөрөл олгох, сунгах тухай

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 743
261 / 35%
240 / 32%
110 / 15%
132 / 18%