ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ИТХ-ЫН АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ИТХ-ЫН АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

"Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь" төслөөс санаачлан бүтээв. "Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь" төслөөс санаачлан бүтээв.

Зөвлөлийн хуралдаан боллоо.

2022-12-01

Аймгийн ИТХ-ын зөвлөлийн хуралдаан 2022 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр хуралдлаа. Хуралдаанаар дараах асуудлыг хэлэлцлээ. Үүнд:
1. Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2022 оны хэрэгжилтийг хэлэлцэх тухай
2. Говь-Алтай аймгийн хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт хэлэлцэх тухай
3. Говь-Алтай аймгийн хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
4. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгоход санал өгөх тухай
5. Санал дэмжих тухай
6. Алтай хотын Цогц үйлчилгээний төв УТҮГ-ыг татан буулгах тухай
7. “Нээлттэй Алтай” арга хэмжээ батлах тухай
8. Журам батлах тухай
9. Нэрэмжит болгох тухай
10. Тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
11. Журам батлах тухай
12. Тогтоолын хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
13. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 2022 оны улсын үзлэг тооллогын дүнгийн тухай
14. Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
15. Хөрөнгө акталж данснаас хасах тухай
16. Худалдах хөрөнгийн 2023 оны жагсаалт баталж, худалдах доод үнийг тогтоох тухай
17. Улсын төсөвт болон аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газруудын 2023 оны үйлдвэр санхүүгийн төлөвлөгөө батлах тухай
18. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
19. Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын хэмжээг тогтоох тухай
20. Аймгийн 2022 оны төсвөвт тодотгол хийх тухай
21. Аймгийн 2023 оны төсвийг хэлэлцэн батлах тухай
22. Журам батлах тухай

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 743
261 / 35%
240 / 32%
110 / 15%
132 / 18%