Шагналын журамд нэмэлт өөрчлөлт орлоо.

2016-05-20 15:30

        Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 45 дугаар тогтоолоор аймгийн сайн малчин, тариаланч, хадланчийн хөдөлмөрийг гэр бүлийн хамтын хөдөлмөр гэж үнэлэхээр болсоны дагуу аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчид 2016 оны 05 дугаар сарын 11-ны өдөр хуралдаж "Журам батлах тухай" аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2009 оны 70 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан "Аймгийн сайн малчин" шалгаруулах журам, 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан "Аймгийн Тэргүүний тариаланч хамт олон, хадланч, тариаланч" шалгаруулах журамд өөрчлөлт орууллаа.


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..