Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчид сумдад ажиллана.

2015-04-17 14:54

              Аймгийн ИТХ, Тэргүүлэгчдийн гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилттэй танилцах, 2014 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлууд 2015 онд хийгдэж байгаа ажлын явц байдалтай танилцан төрийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс гаргаж буй санал хүсэлтийг судлан дүгнэлт гаргах зорилгоор аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчид 2015 оны 04 сарын 27-ноос 06 сарын 11-ний хооронд сумдад ажиллахаар тогтлоо.


 Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн ажлын алба

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..