Тэргүүлэгчдийн хуралдаан боллоо.

2016-03-09 13:00

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчид 2016 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдөр хуралдав. Хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэж шийдвэрлэв. Үүнд:
1. Хөрөнгө бүртгэж авах тухай /Шүүхийн тогтоолоор/ - Орон нутгийн өмчийн алба
2. Хөрөнгө бүртгэж авах тухай /Эрүүл усны барилга/ - Орон нутгийн өмчийн алба, Эрүүл-Ус ОНӨААТҮГ
3. Хөрөнгө актлах тухай- Орон нутгийн өмчийн алба
4. .Дахин дуудлага худалдаа явуулах тухай- Орон нутгийн өмчийн алба
5. 2016 онд хувьчлах хөрөнгийн тухай танилцуулга- Орон нутгийн өмчийн алба
6. 2016 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдахаар жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдээс ирүүлсэн төслүүдийн тухай- Аймгийн ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлогын хэлтэс
7. Аймгийн ИТХ, Тэргүүлэгчдийн 2016 оны жилийн ажлын төлөвлөгөө батлах тухай- Аймгийн ИТХТ-ийн ажлын алба
8. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай- ГХУСАЗЗ
9. Сургуулийн орчинд үүрэг гүйцэтгэх эргүүлийн ажиллах журам батлах тухай- ГХУСАЗЗ
10. Төрийн дээд шагналд өргөн мэдүүлэх тухай- Аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХэлтэс

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..