МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ЗАХИРАМЖААР БАЙГУУЛАГДСАН “ МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ЭСЭХИЙГ СУДЛАХ, САНАЛ, ДҮГНЭЛТ БОЛОВСРУУЛАХ” АЖЛЫН ХЭСЭГ МАНАЙ АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА.

2017-02-15 14:52

“Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах эсэхийг судалж, санал, дүгнэлт боловсруулах” ажлын хэсгийхэн өнгөрсөн өдрүүдэд манай аймагт ажиллалаа. Уг ажлын хэсэг бүх нийтийн хэлэлцүүлэг, холбогдох сэдвээр түүвэр судалгааг иргэд, олон нийтийн байгууллага, төрийн албан хаагчид болон бусад албаны хүмүүсээс авч ажилласан.

Мөн хэлэлцүүлгийн үеэр ард иргэдэд мэдээлэх, сурталчлах, түгээх ажлуудыг аймгийн ИТХ, ЗДТГ, орон нутгийн хэвлэл мэлээллийн хэрэгслүүд, хамтран ажиллалаа.Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..