Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталлаа.

2016-03-10 15:29
      Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2016 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн хурлаар Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталлаа. Үүнд:
Зөвлөлийн дарга: Аймгийн ИТХ-ын дарга
Нарийн бичгийн дарга: Цагдаагийн газрын дарга
Гишүүд: Аймгийн Засаг дарга
             Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга
             Хууль зүйн хэлтсийн дарга
             Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга
             Сум дундын Эрүүгийн хэргийн ерөнхий шүүгч
             Аймгийн ерөнхий прокурор
             Тагнуулын хэлтсийн дрга
             ШШГА-ны дарга
             Онцгой байдлын хэлтсийн дарга
             Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн дарга
             Байгаль орчны газрын дарга
            Аймгийн Өмгөөлөгчдийн зөвлөлийн дарга
            Хүний эрхийн үндэсний комиссын Говь-Алтай аймаг дахь ахлах мэргэжилтэнСэтгэгдэл ачааллаж байна ..