Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны ээлжит сонгуульд оролцох улстөрийн нам, бие даагчид аймгийн сонгуулийн хороонд хүсэлтээ хүргүүлж байна.

2016-04-29 16:42

       Сонгуулийн тухай хуулийн 153 дугаар зүйлийн 153.1, 156 дугаар зүйлийн 156.1-д заасны дагуу Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлыг сонгох 2016 оны ээлжит сонгуульд оролцохоор улстөрийн 4 нам, 3 бие даан нэр дэвшигч аймгийн сонгуулийн хороонд хүсэлтээ ирүүлээд байна.
         Эдгээр нам, нэр дэвшигчдийг сонгуулийн тухай хуулийн 124 дүгээр зүйлийн 124.2, 124.5, 157 дугаар зүйлийн 157.1-д заасны дагуу аймгийн сонгуулийн хороо бүртгэх эсэх тухай шийдвэрийг  5 хоногт багтаан гаргаж батламж, үнэмлэх олгох юм.


Говь-Алтай аймгийн Ардчилсан нам

Говь-Алтай аймгийн Монгол Ардын Хувьсгалт нам

Бие даан нэр дэвшигч Р.Төмөрчөдөр

Говь-Алтай аймгийн Монгол Ардын нам

Бие даан нэр дэвшигч Т.Эрхэмбаяр

Бие даан нэр дэвшигч Б.Баян-Эрдэнэ

Говь-Алтай аймгийн Хөдөлмөрийн Үндэсний нам


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..