Цагаатгалын нөхөх олговрыг гардуулан өглөө.

2019-06-18 16:46

      Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хуулийн 13 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 1998 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдрийн 21 дүгээр тогтоолын хавсралтын 4 дүгээр заалтын дагуу нөхөх өлгөврын нэхэмжлэлээ бүрдүүлсэн Бигэр сумын харьяат Сүхийн Мягмарцэрэнд нөхөх олговор нэг сая төгрөгийг гардуулан өглөө. Цаашид Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хуулийн хүрээнд хэлмэгдэгчийг цагаатгах, нөхөх олговрын материал бүрдүүлэх иргэд сумын ИТХ болон аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Ажлын албанд хандах боломжтой. 


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..