Аймгийн аудитын газраас улстөрийн нам, бие даан нэр дэвшигчдийн мөрийн хөтөлбөрт хийсэн дүгнэлтээ сонгуулийн хороонд хүргүүллээ.

2016-04-28 18:30

           Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлыг сонгох 2016 оны ээлжит сонгуульд оролцохоор хүсэлт гаргасан улстөрийн 4 нам, 5 бие даан нэр дэвшигчийн мөрийн хөтөлбөрт Үндэсний Аудитын газрын харьяа Говь-Алтай аймгийн Аудитын газар Сонгуулийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.5-д заасны дагуу шинжилгээ хийж дүгнэлтийг аймгийн сонгуулийн хороонд хүргүүллээ.


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..