KhuralMN Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нэгдсэн сайтын гар утсанд зориулсан аппликэйшн

2015-11-09 12:56


       Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлууд хоорондын сайн туршлагыг солилцох, Төлөөлөгчдийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх, Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор УИХ-ын Тамгын Газар, Швейцарын хөгжлийн агентлаг, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр "Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь" төслийн санаачилгаар "Идеа Дэвэлопмент" ХХК-тай хамтран  www.khural.mn буюу Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын портал, нэгдсэн интерактив цахим хуудсыг бүтээсэн билээ.
         21 аймаг 9 дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлуудын нэгдсэн цахим хуудасны гар утсанд зориулсан аппликэйшныг та доорх линкээр татаж аваарай.
      хэрэв та android утастай бол:   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ideadevelopment.khuralmn линкээр
        Iphone барьдаг бол:  https://itunes.apple.com/us/app/khuralmn/id888572622?mt=8 линкээр татаж аваарай.

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..