Сонгуулийн ажилтнуудын сургалт явагдаж байна.

2016-04-11 12:25

          Сонгуулийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.5 дахь хэсэгт заасан байнгын бус ажиллагаатай сонгуулийн байгууллагын ажилтнуудад гэрчилгээ олгох сургалт өнөөдөр явагдаж байна. Сургалтыг Сонгуулийн ерөнхий хорооноос зохион байгуулж байгаа бөгөөд манай аймгаас нийт 99 хүн тус сургалтанд хамрагдаж байна.
          Сургалтанд хамрагдаж гэрчилгээ авсан хүмүүс байнгын бус ажиллагаатай сонгуулийн ажилтны мэдээллийн санд бүртгэгдэх юм.


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..