Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаан болно.

2015-11-26 19:56
Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчид 2015 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр хуралдана. Хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэнэ. Үүнд:
         1. "Нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийн суурь өвчнийг илрүүлэх, эрүүлжэх" аймгийн дэд хөтөлбөр батлах тухай
         2. Боловсролын чанарыг сайжруулах аймгийн хөтөлбөрийн тухай
         3. "Тэргүүний ардын авьяастан" шагналын журам батлах тухай
         4. Үйлдвэрийн газрын нэр өөрчлөн дүрмийг баталж, бүтэц, орон тооны жишиг хязгаар тогтоох тухай
         5. Орон нутгийн өмчид хөрөнгө бүртгэж авахыг зөвшөөрөх тухай
         6. Орон нутгийн өмчид хөрөнгө бүртгэж авахыг зөвшөөрөх тухай
         7. Хөрөнгө акталж данснаас хасахыг зөвшөөрөх тухай


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..