СУМДЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН СУУРЬ СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАГДЛАА

2017-04-19 15:44

УИХ-ын Тамгын газар, Швейцарын хөгжлийн агентлаг, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөрийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх нь” төсөлийн хүрээнд Сумдын ИТХ-ын 365 төлөөлөгч, сумдын нарийн бичгийн дарга нарын сургалт 04-р сарын 10-наас 15-ын хооронд амжилттай зохион байгууллагдлаа.

Тус сургалтаар "Орон нутгийн төсөв, санхүүгийн удирдлага", "Иргэдийн оролцоо, иргэдтэй харилцах нь", "Байгаль хамгаалал, газрын харилцаа", "Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын Үндсэн хуулийн ба эрх зүйн үндэс, хуралдаан, хуралдааны" дэг гэсэн 4 сэдвийн хүрээнд зохион байгууллаа.Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..