Тэргүүлэгчид хуралдаж байна.

2015-04-16 16:58

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчид хуралдаж дараахь асуудлуудыг хэлэлцэж байна.
1.    “Шатрын сургалтыг эрчимжүүлэх” аймгийн хөтөлбөр
2.    Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл хэлэлцэх тухай
3.    Аймгийн Орон нутгийн өмчийн албаны үйл ажиллагааны тайлан танилцуулах тухай
4.    Хувьчлах хөрөнгийн жагсаалт баталж, доод үнийг тогтоох тухай
5.    Хөрөнгө шилжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай
6.    Хөрөнгө акталж, данснаас хасах тухай
7.    Төрийн шагналд өргөн мэдүүлэх тухай
8.    Үйлдвэр хөгжүүлэхэд дэмжлэг хүсэх тухай


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..