Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчид шийдвэрийн биелэлттэй танилцаж байна.

2015-03-18 17:13

         Говь-Алтай аймгийн ИТХ-ын даргын баталсан удирдамжийн дагуу аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчид 2015 оны 03-р сарын 16-ны өдрөөс эхлэн төрийн байгууллагуудын ажилтай  танилцаж байна. Нийт хэлтэс агентлагуудад  аймгийн ИТХ-аас гаргасан тогтоол, шийдвэр, үндсэн чиглэлийн биелэлт, хэрэгжилттэй газар дээр нь үзэж танилцан дутагдал зөрчилтэй асуудлууд болон ололт амжилттай хэрэгжиж буй ажлуудын талаар зөвлөгөө өгч дэмжлэг үзүүлж байна. Өнөөдрийн байдлаар 10-н хэлтэс, агентлагаар явж ажилласан байна.


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..