ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД

2016-05-04 16:34

           Аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/158 дугаар захирамжаар Төрийн болон орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг тооллого явуулах аймгийн төв комиссыг байгуулсан. 
          Иймд байгууллагууд өөрийн баланс, хөрөнгөд бүртгэлтэй үндсэн хөрөнгийг 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар тоолох ажлыг 2016 оны 05 дугаар сарын 20-ны дотор зохион байгуулахыг мэдэгдье.
               Уг тооллогыг явуулах аргачлал, заавар, маягтыг хавсралтаас татаж авна уу.


АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН АЛБА

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..