ЦАУЗБСК нийт 5

УЛС ТӨРИЙН ХИЛС ХЭРЭГТ ХЭЛМЭГДЭГЧДИЙГ САНАН ДУРСАХ, ТЭДНИЙ ДУРСГАЛЫГ ХҮНДЭТГЭН МӨНХЖҮҮЛЭХ 24 ДЭХ ЖИЛИЙГ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЛЭЭ.
2019-09-10 16:40
1998 оноос хойш 160 гаруй хэлэмэгдэгчдийн хань, үр хүүхэд, ач зээ нарт 1,0 сая төгрөгний нөхөх олговор олгосон бөгөөд Улс төрийн хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд Говь-Алтай аймгаас 80,0 сая..
Цагаатгалын нөхөх олговрыг гардуулан өглөө.
2019-06-18 16:46
Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хуулийн 13 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 1998 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдрийн 21 дүгээр тогтоолын хавсралтын 4 дүгээр заалтын дагуу нөхөх өлгөврын нэхэмжлэлээ бүрдүүлсэн..
Цагаатгалын нөхөн олговрыг гардуулан өглөө.
2015-12-30 16:59
Аймгийн Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах салбар комисст 2015 онд 3 иргэн "Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай" хуулийн хүрээнд 3 иргэн нөхөн олговор авахаар материал бүрдүүлж ирүүлснээс Есөнбулаг сумын иргэн..
Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах салбар комисс 25 жилд
2015-11-24 15:24
Говь-Алтай аймгийн ЦАУЗБ салбар комисс байгуулагдснаасаа хойш “Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай” хуулийн хэрэгжилтийг бүрэн хангах, энэ асуудлаар материалаа бүрдүүлж амжаагүй нэхэмжлэгчдэд туслах, урьд өмнө матери..
Цагаатгалын нөхөн олговрыг гардуулан өглөө.
2014-10-15 15:11
Аймгийн Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах салбар комисст 2014 онд 3 иргэн "Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах,тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай" хуулийн хүрээнд 3 иргэн нөхөн олговор авахаар материал бүрдүүлж ирүүлснээс Есөнбулаг сумын иргэн Г.Б..