Төлөөлөгчийн булан нийт 2

Төлөөлөгчийн бүрэн эрхийг зөвшөөрлөө.
2015-06-24 10:32
Аймгийн ИТХ-ын 9 дүгээр хуралдаанаар Аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгчөөр Ардчилсан намын сонгуулийн нэрийн жагсаалтын 8 дугаарт эрэмбэлэгдсэн Чинбатын Батдэлгэрийн Төлөөлөгчийн бүрэн эрхийг зөвшөөрсөн тогтоол гарлаа.
Тайлан
2014-12-11 22:35
Аймгийн ИТХ-ын 2014 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 34 тоот тогтоолоор аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчдийн үйл ажиллагааны зардлыг зарцуулах журмыг шинэчлэн баталсан. Үүний дагуу АИТХ-ын төлөөлөгчид тойрогтоо хэрхэн ажилласан тайлангаа улирал бүр аймгийн ИТХ-ын ажлын..