АИТХ-ын дэргэдэх хороод нийт 3

АЙМГИЙН ИТХ-ЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСАГ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БОДЛОГЫН ХОРОО ХУРАЛДЛАА
2017-02-06 17:40
Тус бодлогын хороо анхны хуралдаанаараа тухайн жилд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөгөө хэлэлцлээ. Жилийн ажлын ерөнхий төлөвлөгөөг нарийвчлан улирлаар төлөвлөх, он сар өдрийг тодорхой зааж гаргахаар тогтлоо.Мөн бодлогын хорооны нарийн бичгийн даргаар С.Сүхбаатарыг..
АЙМГИЙН ИТХ-ЫН НИЙГМИЙН БОДЛОГО, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ ХОРОО ХУРАЛДЛАА
2017-02-06 17:08
Аймгийн ИТХ-ын Нийгмийн бодлого, олон нийттэй харилцах хороо 2017 оны 02 дугаар сарын 03- ны өдөр хуралдлаа. Аймгийн ИТХ нь 2016-2020 оны бүрэн эрхийн хугацаанд хороодын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэн ажиллахыг зорилго болгож байна. Тус хорооны бүрэлдэхүүнд аймгийн И..
АИТХ-ын дэргэдэх хороодын ажиллах журам
2014-10-09 15:03
1.Нийтлэг чиг үүрэгАймгийн ИТХ-ын дэргэдэх хороо нь хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг иргэдээр хэлэлцүүлэн санал дүгнэлтийг нэгтгэн, боловсруулж хуралдаанд оруулж шийдвэрлүүлнэ. Иргэд сонгогчидтойгоо улирал тутам уулзаж санал хүсэлтийг нь судалж зарим шийдвэрлэвэл..