ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол нийт 103

Нэрэмжит болгох тухай
2015-10-14 10:01
Тайшир сумын 12 жилийн бүрэн дунд сургуулийг БНМАУ-ын баатар Даржаагийн Хаянхярваагийн нэрэмжит болгов.
2015 онд цэргийн дүйцүүлэх албанд элсүүлэх иргэдийн тоо батлагдлаа.
2015-06-18 14:04
ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар 2015 онд цэргийн дүйцүүлэх албанд элсүүлэх иргэдийн тооны дээд хязгаарыг 40 байхаар тогтоолоо.
Журам батлах тухай
2015-05-18 14:32
Хайгуулын тусгай зөвшөөрөлд санал өгөхөд баримтлах журам
Журам батлах тухай
2015-05-14 17:26
Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар "Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих, хөнгөлөлттэй зээл олгоход баримтлах, төсөл сонгон шалгаруулах журам"-ыг батлав.