Нийтлэлүүд 1


Хулан
Газар ашиглах, эзэмших, өмчлүүлэх талаар / Газрын харилцаа
2014-09-30 12:11
0
Монгол улсын Үндсэн хуульд "Монгол Улсын иргэн бүр газар өмчлөх эрхтэй" , Газрын тухай хуульд "Иргэн бүр нэг удаа газар өмччлөх эрхтэй" гэж заасан байдаг. Тэгвэл иргэд энэ эрхээ эдэлж чадаж байна уу? Манай аймгийн хэмжээнд танд газар эзэмшихтэй холбогдсон ямар асуудал байна вэ?  энэ талаар санал бодлоо чөлөөтэй хуваалцана уу.