Ядмаа Эрхэмбаяр

ИТХ-ын Тэргүүлэгч, ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол
1987 - 1997 Ховд, Үенч сум, дунд сургууль
1997 - 2001 Ховд, Ховд их сургууль
Ховд Эрдэм дээд сургууль
Улаанбаатар Эрдэм дээд сургууль
Улаанбаатар хот, Удирдлагын акдеми

Туршлага
2001 - 2003 Говь-Алтай, Есөнбулаг сум 1 дүгээр сургууль Математик, мэдээлэл зүйн багш
2003 - 2005 Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, БСГ Математик, мэдээлэл зүйн арга зүйч
2005 - одоог хүртэл Монгол даатгал компани Говь-Алтай салбарын захирал