Шар-Охин Сэлэнгэ

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол
1970 - 1980 Говь-Алтай, Есөнбулаг сумын 1 дүгээр сургууль
1980 - 1982 Улаанбаатар хот, АУДуС
1982 - 1989 Улаанбаатар хот, АУДэС

Боловсрол зэрэг
Бакалавр
АУ магистр Эх барих эмэгтэйчүүдийн ахлах зэргийн эмч
Эх барих эмэгтэйчүүдийн тэргүүлэх зэргийн эмч

Туршлага
1989 - 1991 Говь-Алтай, АУДуСургуульд багш
1991 - 1992 Говь-Алтай, Нэгдсэн эмнэлэг Төрөх эмэгтэйчүүдийн тасагт их эмч
1992 - 2004 Говь-Алтай, Нэгдсэн эмнэлэг Төрөх эмэгтэйчүүдийн тасагт эрхлэгч, их эмч
2004 - 2007 Говь-Алтай, Нэгдсэн эмнэлэгт Амбулаторийн тасагт зөвлөх эмч
2007 - 2008 Говь-Алтай, "Эм хангамж" ХХК захирал
2008 - 2011 Говь-Алтай, Нэгдсэн эмнэлэг амбулаторын тасагт өсвөр үеийн их эмч
2011 - 2015 Говь-Алтай, Нэгдсэн эмнэлэг чанарын албаны дарга