Шархүү Насан

ИТХ-ын Тэргүүлэгч, ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол
1974 - 1984 Говь-Алтай, Баян-Уул сум, Дунд сургууль
1984 - 1988 Ховд, УБДС
2015 - 2015 Улаанбаатар хот, Удирдлагын академи
2014 - 2015 Ховд, Ховд их сургууль

Боловсрол зэрэг
Бакалавр
Магистр

Туршлага
1988 - 1991 Говь-Алтай, Шарга сум, ХХА-н ТМС багш
1991 - 1995 Говь-Алтай, Аймгийн ҮЭ холбоо зохион байгуулагч