Шагдарсүрэн Дагва

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол
1990 - 2000 Говь-Алтай аймгийн 3 дугаар сургууль
2000 - 2008 Улаанбаатар хот ЭМШУИС
2010 - 2012 Улаанбаатар хот ГССҮТөв

Боловсрол зэрэг
Бакалавр

Туршлага
2008 - 2008 Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, Жаргалан-Алтай ӨЭМТ их эмч
2008 - 2009 Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, Марал-Алтай ӨЭМТ их эмч
2009 - 2016 Говь-Алтай, Нэгдсэн эмнэлэг их эмч
2016 -