Содной Сүхбаатар

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол
1989 - 1996 Говь-Алтай, Шарга сум 8 жилийн дунд сургууль
1996 - 1999 Говь-Алтай, Есөнбулаг сум 2 дугаар сургууль
2000 - 2004 Улаанбаатар хот, Хэл судлаач дээд сургууль
2013 - 2014 Улаанбаатар хот, Удирдлагын акдеми

Боловсрол зэрэг
Бакалавр

Туршлага
2005 - 2005 Говь-Алтай, Шарга сум, Боловсролын нягтлан бодогч
2005 - 2007 Говь-Алтай, Шарга сум, Хаан банк эрхлэгч
2007 - 2009 Говь-Алтай, Хаан банк эдийн засагч
2009 - 2012 Говь-Алтай, Хаан банк ахлан эдийн засагч
2012 - 2012 Говь-Алтай, Хаан банк салбарын захирал
2012 - 2014 Говь-Алтай, Хаан банк ахлах эдийн засагч
2014 - одоог хүртэл Говь-Алтай, Капитал банк салбарын захирал