Сэвжид Хишигжаргал

ИТХ-ын Тэргүүлэгч, ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол
1990 - 1998 Говь-Алтай, Есөнбулаг сумын 5 дугаар сургууль
1998 - 2004 Улаанбаатар хот, ШУТИС-КТМС
2006 - 2007 Улаанбаатар хот, Удирдлагын академи
2013 - 2014 Улаанбаатар хот, МУБИС
2014 - 2015 ХИС-Эрдмийн сургууль
2010 - 2011 ОХУ Одинацова ХИС

Боловсрол зэрэг
Бакалавр
Магистр

Туршлага
2004