Мөнхбаатар Занданбилэг

ИТХ-ын Тэргүүлэгч, ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол
1990 - 1999 Говь-Алтай, Есөнбулаг сумын 3 дугаар сургууль
1999 - 2003 Улаанбаатар хот, БИСургууль
2010 - 2012 Улаанбаатар хот ЭЗБДСургууль
2013 - 2014 Улаанбаатар хот, Удирдлагын акдеми

Боловсрол зэрэг
Магистр

Туршлага
2004 - 2007 Говь-Алтай, ХХҮХэлтэс мэргэжилтэн
2010 - 2012 Мерси-Кор Монгол ОУБ-ын төслийн ажилтан