Мэндсайхан Насанбат

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол
1997 - 2007 Говь-Алтай, Тонхил сум, Дунд сургууль
2007 - 2011 Улаанбаатар хот, МУИС-НШУС
2013 - 2014 Улаанбаатар хот, Удирдлагын академи

Боловсрол зэрэг
Бакалавр

Туршлага
2012 - 2014 Говь-Алтай, ЗДТГазрын ТЗУХ-т Засаг даргын туслах
2014 - 2016 Говь-Алтай, ЗДТГазрын НХХ-т БСШУ-ны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
2016 - одоог хүртэл Говь-Алтай, ХГБХХ-т хэвлэл мэдээлэлийн ажилтан