Магсаржамц Мянганбуу

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол
1983 - 1991 Говь-Алтай, Дарив сум 8-н жилийн сургууль
1991 - 1994 Ховд ХАА Коллеж
1994 - 1997 Улаанбаатар хот, ХААИС
2001 - 2002 Улаанбаатар хот, Удирдлагын акдеми
2005 - 2007 Улаанбаатар хот, Удирдлагын акдеми
2012 - 2014 Улаанбаатар хот, Удирдлагын акдеми

Боловсрол зэрэг
Бакалавр
Магистр

Туршлага
1997 - 2000 Говь-Алтай, Дарив сум, МЭҮ албаны дарга
2000 - 2006 Говь-Алтай, Дарив сум, ЗДТГ Засаг даргын орлогч
2006 - 2012 Говь-Алтай, ХХҮХэлтэс дарга
2012 - 2015 "Эрин зуун сервис" ХХК захирал
2015 - 2016 Говь-Алтай, Хөдөлмөрийн хэлтэс дарга
2016 - одоог хүртэл Говь-Алтай, ХХҮГазар дарга