Мөнх Дашпунцаг

ИТХ-ын Тэргүүлэгч, ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол
1971 - 1980 Говь-Алтай, Есөнбулаг сумын 1 дүгээр сургууль
1980 - 1984 Архангай, Багшийн сургууль
1992 - 1994 Улаанбаатар хот, Өлзий дээд сургууль
1996 - 1999 Улаанбаатар хот, Удирдлагын акдеми

Боловсрол зэрэг
Бакалавр
Магистр

Туршлага
1988 - 1996 Говь-Алтай, Цогт, Цээл сумд сургуулийн багш
1996 - 2009 Говь-Алтай, ОНС музей захирал
2004 - 2009 Говь-Алтай, Бөхийн клуб захирал
2009 - 2014 Говь-Алтай, Алтай нисэх буудал дарга
2014 - 2016 Говь-Алтай, Есөнбулаг сумын засаг дарга бөгөөд Алтай хотын захирагч