Ламжав Гантөмөр

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол
1974 - 1984 Говь-Алтай, Есөнбулаг сумын 1 дүгээр сургууль
1984 - 1990 Улаанбаатар хот, АУДэС
1998 - 1998 Улаанбаатар хот, АУДэС

Боловсрол зэрэг
Бакалавр
Магистр

Туршлага
1989 - 1989 Говь-Алтай, Нэгдсэн эмнэлэг, туслах эмч
1990 - 1990 Говь-Алтай, Бугат сум их эмч
1991 - 1991 Говь-Алтай Нэгдсэн эмнэлэг эмгэг антоми эмч
1