Лхагважав Батжаргал

ИТХ-ын Дарга, ИТХ-ын Тэргүүлэгч, ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол
1971 - 1981 Говь-Алтай, Баян-Уул сум, Дунд сургууль
1993 - 1997 Улаанбаатар хот, УБИС
2002 - 2003 Улаанбаатар хот, Удирдлагын академи

Боловсрол зэрэг
Бакалавр

Туршлага
1984 - 1985 БУК цахилгаанчин
1985 - 1988 Цэргийн алба
1991 - 1998 "Их бэрхи" хоршоо дарга
1998 - 2016 Говь-Алтай, "