Жаргал Амартүвшин

ИТХ-ын Тэргүүлэгч, ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол
1983 - 1989 Говь-Алтай, Бугат сум, 8 жилийн дунд сургууль
1989 - 1991 Улаанбаатар хот, 83-р сургууль
2006 - 2010 Ховд Эрдэм

Боловсрол зэрэг
Бакалавр

Туршлага
2001 - 2016 Хувийн хэвшилд жолооч, дадлагын багш
2010 - 2016 "Алтан харуул" ХХК захирал
2016 - одоог хүртэл Говь-Алтай, ШҮГазар дарга