Гомбосүрэн Лхагважаргал

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол
1977 - 1989 Говь-Алтай, Есөнбулаг сумын 1 дүгээр сургууль
1989 - 1995 Улаанбаатар хот, АУИС
1997 - 1998 Улаанбаатар хот ЭМШУИС
1998 - 2005 Улаанбаатар хот, ЭМШУИС
2014 - 2015 Баруун бүсийн удирдлагын акедами

Боловсрол зэрэг
Бакалавр
Анагаах ухааны Магистр
Анагаах ухааны Доктор

Туршлага
1995 - 1998 Говь-Алтай, Нэгдсэн эмнэлэг, Мэс заслын эмч
1998 - 2007 Говь-Алтай, АУК эх барих багш
2007 - 2013 Говь-Алтай, Эрүүл мэндийн газар, АУК Ерөнхий мэргэжилтэн, Зөвлөх эмч, багш
2013 - 2016 Говь-Алтай, Нэгдсэн эмнэлэг дарга
2016 - одоог хүртэл Говь-Алтай, Нэгдсэн эмнэлэг зөвлөх эмч