Ганхүү Болдбаатар

ИТХ-ын Тэргүүлэгч, ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол
1974 - 1984 Говь-Алтай аймгийн 1-р сургууль
1984 - 1989 Улаанбаатар хот ХААДС-н байнгын курс
2006 - 2010 Улаанбаатар хот ХААДС

Боловсрол зэрэг
Бакалавр

Туршлага
1988 - 1993 Говь-Алтай аймаг "Чойбалсан Зам" нэгдэлд бэлтгэлийн эрхлэгч
1993 - 2000 Хувиараа бизнес
2000 - одоог хүртэл Говь-Алтай аймгийн "Тэгш-Алтай" ХХК захирал