ЭРДЭНЭБАТ ДОНАМИРАЛ

ИТХ-ын Ажлын албаны мэргэжилтэн

Боловсрол
2011 - 2017 МУИС

Туршлага
2018 оноос - одоог хүртэл АЙМГИЙН ИТХ ДАРГЫН ТУСЛАХ