Дэмбэрэл Ойнбилэг

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол
1969 - 1979 Говь-Алтай, Есөнбулаг сумын 1 дүгээр сургууль
1985 - 1990 ПТ Дээд сургууль
2009 - 2010 Улаанбаатар хот, Удирдлагын академи

Боловсрол зэрэг
Бакалавр
Магистр

Туршлага
1979 - 1980 НД үйлдвэрт барилгачин
1980 - 1983 Ардийн айрмийн 107-р ангид байлдагч
1983 - 1985 ХБ трестэд жолооч
1990 - 1999 ТУ газарт мэргэжилтэн
1999 - 2013 Говь-Алтай, Цагдаагийн хэлтэст ЗЦТ-ийн байцаагч дарга
2013 - 2014 Өвөрхангай аймаг, Цагдаагийн газар ЗЦТ-ийн ахлах байцаагч
2014 - Говь-Алтай, "Хишиг халиун" авто сургууль ЗХД-ийн багш
2018 - одоог хүртэл Говь-Алтай аймгийн ОНӨГ-ын дарга