Даваасамбуу Намсрай

ИТХ-ын Тэргүүлэгч, ИТХ-ын Төлөөлөгч