Дондов Энхчимэг

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол
1978 - 1986 Говь-Алтай, Халиун сум, Дунд сургууль
1986 - 1990 Улаанбаатар хот, ХСТ
2002 - 2005 Улаанбаатар хот, Удирдлагын академи
2012 - 2013 Улаанбаатар хот, ХУИС

Боловсрол зэрэг
Бакалавр
Магистр

Туршлага
1990 - 2002 Говь-Алтай, Холбооны газар эрхлэгч
2006 - 2012 Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, ЗДТГ Багийн нийгмийн ажилтан