Дорж Баяраа

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол
1979 - 1989 Говь-Алтай, Цогт сум, Дунд сургууль
2006 - 2010 Улаанбаатар хот, МҮЭ-үүдийн дэргэдэх Хөдөлмөрийн дээд сургууль

Боловсрол зэрэг
Бакалавр

Туршлага
1993 - 2008 Хувийн хэвшилд
2008 - одоог хүртэл Говь-Алтай, Цогт сум ЗДТГ-т багийн засаг дарга