Дарваан Баянмөнх

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Туршлага
1988 - 1992 Говь-Алтай, Цогт сум 8 жилийн дунд сургууль багш
1992 - 1993 Говь-Алтай, Цогт сум 8 жилийн дунд сургууль байрын багш
1993 - 1995 Говь-Алтай, Цогт сум 8 жилийн дунд сургууль биеийн тамирын багш
1996 - 2000 Говь-Алтай, Цогт сумын ЗДТГазар дарга
2003 - 2005 Говь-Алтай, Цогт сум 10 жилийн дунд сургууль АББ-ын багш
2005 - 2008 Говь-Алтай, Цогт сум 10 жилийн дунд сургууль сургалтын менежер
2008 - одоог хүртэл Говь-Алтай, Цогт сум 12 жилийн дунд сургууль захирал