Дүгэр Амартүвшин

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол
1980 - 1990 Говь-Алтай аймгийн 1-р сургууль
1990 - 1996 Улаанбаатар хот ШУТИС-ЭХИС
2001 - 2002 Улаанбаатар хот Удирдлагын академи

Боловсрол зэрэг
Бакалавр

Туршлага
1997 - 2000 Говь-Алтай аймгийн Нефть хангамжийн бааз Хөдөлмөр хамгаалал цахилгааны инженер
2000 - 2001 Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ-ын Дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн
2002 - 2004 Говь-Алтай аймгийн МАХН-ын Хорооны дэд дарга
2004 - 2009 Говь-Алтай аймгий Есөнбулаг сумын Засаг дарга
2009 - 2010 Говь-Алтай аймгийн Эрчим хүчний газрын Тайшир УЦС Ашиглалтын менежер
2010 - 2012 Говь-Алтай аймгийн "Тайшир Гуулин УЦС" ХХК гүйцэтгэх захирал
2012 - 2016 Говь-Алтай аймгийн "Тайшир Гуулин УЦС" ХХК инженер
2016 - одоог хүртэл Говь-Алтай аймгийн "Тайшир Гуулин УЦС" ХХК гүйцэтгэх захир