Доржсүрэн Алтанзагас

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол
1990 - 1999 Говь-Алтай аймгийн 1-р сургууль
1999 - 2003 Улаанбаатар хот МУИС-ЭЗСС
2005 - 2007 Улаанбаатар хот УБЭОД сургууль
2012 - 2013 Улаанбаатар хот Удирдлагын академи

Боловсрол зэрэг
Бакалавр
Магистр

Туршлага
2003 - 2005 Говь-Алтай аймгийн Татварын хэлтэс ТУ байцаагч
2006 - 2010 Говь-Алтай аймгийн Төрийн банк ахлах мэргэжилтэн
2010 - 2014 Говь-Алтай аймгийн Монгол банкинд Ерөнхий Ня-бо
2014 - 2016 Говь-Алтай аймгийн ГХБХБГ дарга
2016 - одоог хүртэл Говь-Алтай аймгийн Тэс Петролиум салбарын захирал