Чулуунхүү Эрдэнэ-Очир

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол
2006 - 2008 Иргэн боловсрол УТИС
2012 - 2016 Цэцээ гүн МДС

Туршлага
1989 - 1991 Говь-Алтай, Чандмань сум, 8 жилийн сургууль цахилгаанчин
1993 - 1997 Говь-Алтай, Чандмань сум мал эмнэлэг жолооч
2004 - 2008 Говь-Алтай, Чандмань сум багийн засаг дарга
2008 - 2012 Говь-Алтай, Чандмань сум ИТХ-ын дарга
2016 - 2016 Говь-Алтай, ТАТ-3 төсөл ОНОМэргэжилтэн