Батзориг Ундрах

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол
1990 - 1998 Улаанбаатар хот АУИС

Боловсрол зэрэг
Бакалавр
Ахлах зэрэг

Туршлага
1998 - 2009 Говь-Алтай Баян-Уул сумын сум дундын эмнэлэгт мэс засалч
2009 - 2016 Говь-Алтай аймаг Нэгдсэн эмнэлэг мэс заслын тасгийн эрхлэгч
2016 - одоог хүртэл Говь-Алтай аймаг Нэгдсэн эмнэлгийн дарга