Балтсүх Цэдэвсүрэн

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол
1993 - 2001 Говь-Алтай, Тайшир сум, дунд сургууль
2001 - 2003 Говь-Алтай, Есөнбулаг сум 5 дугаар сургууль
2003 - 2007 Улаанбаатар хот, БХИС

Боловсрол зэрэг
Бакалавр

Туршлага
2009 - 2017 Говь-Алтай, Тайшир сумын ЗДТГ-т Засаг даргын орлогч
2017 - одоог хүртэл Говь-Алтай, Тайшир сумын Засаг дарга